Türkiye’nin Eğitim Sistemine Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Yapılan Yenilikler

Fen Bilimleri Derslerinde Yapılan Değişiklikler

Yeni müfredatta fen bilimlerine odaklanan derslerde öğrencilerin karşılaştığı problemleri fark edebilmesi ve hayata yönelik faaliyetlerini bu problemler çerçevesinde düzenleyebilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin günlük hayattaki olayları fen kavramlarıyla ilişkilendirerek bilimsel becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Öğrencilere bilimsel gözlem yapma, hipotez oluşturma, deney yapma gibi beceriler kazandırılarak fen bilimlerine olan ilgilerinin artması hedefleniyor. Yeni müfredatta 13 farklı fen bilimleri alan becerisi tanımlanmış olup, bu beceriler arasında bilimsel sorgulama, hipotez oluşturma, deney yapma gibi temel kavramlar bulunuyor.

Kimya Derslerindeki Güncel Gelişmeler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında lise kimya derslerinde yapılan değişiklikler öğrencilerin beceri gelişimine olanak tanımak amacıyla sadeleştirme ve içeriğin üniversite eğitimine bırakılması gibi adımlar atıldı. Kimya dersleri beceri temelli bir program olarak tasarlandı ve öğrencilere fen alanına özgü beceriler kazandırmayı hedefliyor. Programda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve yeşil kimya ilkelerine de ağırlık verilerek öğrencilerin çevre dostu çözümler geliştirme becerileri geliştiriliyor.

Fizik Derslerindeki Yenilikler

Lise kademesindeki fizik müfredatında milli çıkarlar ve uluslararası işbirliklerine odaklanılarak bilimde ilerlemeye yönelik konular işleniyor. Öğrencilere Türkiye’nin geliştirdiği deniz araçlarına vurgu yapılıyor ve öğrencilerin bu araçların tasarım ve yapım süreçlerinde uygulanan fiziksel prensipleri anlamaları amaçlanıyor. Fizik derslerinde ayrıca Türkiye’nin savunma sanayi ile bağlantılı teknolojik ilerlemeler öğrencilere aktarılıyor. Programda STEM yaklaşımına uygun araştırmalar yapılması teşvik edilirken, öğrencilere nükleer enerjinin elde edilme yöntemleri gibi konular da öğretiliyor.

Biyoloji Derslerindeki Değişiklikler

Lise kademesindeki biyoloji derslerinde temalar altında bütüncül modele uygun olarak değişiklikler yapıldı. Önceki programlarda tekrar eden ve dağınık olan konular bir araya getirilerek öğrencilere bütünlüklü bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılıyor. Biyoloji derslerinde Türkiye’nin biyoçeşitliliğine vurgu yapılırken, öğrencilere biyoteknoloji, biyoinformatik gibi alanlarda da bilgiler veriliyor. Türkiye’nin milli çıkarları doğrultusunda yapılan projeler ve çevre koruma konuları da biyoloji derslerinde işleniyor.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

  • Ana Sayfa
  • Eğitim
  • Türkiye’nin Eğitim Sistemine Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Yapılan Yenilikler
  1. Türkiye’nin Eğitim Sistemine Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Yapılan Yenilikler için yorumda bulun

    Türkiye’nin Eğitim Sistemine Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Yapılan Yenilikler için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Türkiye’nin Eğitim Sistemine Yönelik Fen Bilimleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Yapılan Yenilikler için ilk yorumu yapabilirsin.