Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi

ANKARA (İGFA) – Türkiye’yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunu, işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği diğer faaliyetler düzenlemede şöyle sıralandı:

– Diplomasi alanında Türkiye’nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak forumla yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenlemek,

– Türkiye’nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek, tüzel kişilerle ortak projeler yürütmek, medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak,

– Yurt dışında benzer kuruluşlar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

– Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere katılımın sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

– Bu yasanın amaçlarını gerçekleştirmek için; foruma gerçek ve tüzel kişilerle sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katılımını sağlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara ayni veya nakdi destek sağlamak.

Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut veya eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf veya emekli büyükelçiler veya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleri veya TOBB Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Daimi üyeler dışında, YÖK’ün uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 kişi ile uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek veya düşünce kuruluşlarının görevlileri arasından mütevelli heyet başkanının seçeceği 3 kişi, 5 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet başkanını daimi üyeler arasından seçecek.

Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az 2 kez toplanacak.

Vakfın yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 başkan ve 6 üyeden oluşacak, görev süreleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kez toplanacak.

Vakfın denetleme kurulu ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl süreyle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Kurulun oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu personeliyle vakfın toplantı, konferans gibi etkinliklerine katılan kamu personeline ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle sınırlı olmak üzere, vakfın organlarına, vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine, foruma veya forum kapsamındaki etkinliklere, vakıfça yazılı davet edilen katılımcılara ödenecek ücretler ve harcırahlar, mütevelli heyet tarafından belirlenecek.

Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak.

Vakfın amacına uygun olmak üzere, her türlü ayni ve nakdi bağışlar, yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler, cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, vakfın gelirleri arasında yer alacak.

Vakıf, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakıf, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu Vakfında da görev alanlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Bakanlık bütçesinden 5 milyon lirası vakfa aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

Kaynak

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

İlginizi Çekebilir bu yazı ile alakalı

  • Ana Sayfa
  • Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi
  1. Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi için yorumda bulun

    Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi için ilk yorumu yapabilirsin.